คณบดีพยาบาลศาสตร์

 

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (คลิก)

- แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561 (คลิก)

แผนบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจ 4 ด้าน ปีการศึกษา 2561 (คลิก)

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Enterprise Risk Management: ERM)  (คลิก)

แผนพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2562

- แผนพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2562   (คลิก)

แผนพัฒนาอาจารย์ ระยะที่ 3   พ.ศ. 2558-2562 (5 ปี)  (คลิก)

Comments   

0 #2 Tricia 2021-04-12 06:33
Paragraph writing is also a excitement, if you know afterward you can write
otherwise it is complex to write. asmr 0mniartist: http://0mniartist.tumblr.com
Quote
0 #1 profile8524 2018-11-02 13:15
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Quote

Add comment


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

งานแนะนำและให้คำปรึกษา