คณบดีพยาบาลศาสตร์

 

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

ผังแสดงการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ปรับปรุงปีการศึกษา 2562 (คลิก)

ประกาศแนวปฏิบัติการรักษาความลับข้อมูลของนักศึกษา (คลิก)

ประกาศแนวปฏิบัติการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนักศึกษา (คลิก)

งานแนะแนวให้คำปรึกษา

 

 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ระบบและกลไกแผนงานทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม (คลิก)

โครงการทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิก)

โครงสร้างการทำงาน งานทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (คลิก)


แผนปฏิบัติการฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม 2562 (คลิก)

ผังโครงสร้างคณะกรรมการชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (คลิก)

ผังโครงสร้างคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (คลิก)

 

Comments   

0 #1 profile2612 2018-11-01 14:35
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Quote

Add comment


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

งานแนะนำและให้คำปรึกษา